Czym są separatory?

Separatory są urządzeniami, które służą do gromadzenia zanieczyszczeń płynnych oraz do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do ogólnej kanalizacji. Separatory stosowane są wszędzie, gdzie występuje konieczność oczyszczania wody z substancji ropopochodnych i najczęściej są to warsztaty samochodowe oraz parkingi, a także automyjnie.

Kto ma obowiązek czyścić separatory?

czyszczenie separatorów we WrocławiuZgodnie z ustawą o prawie budowlanym i czyszczenie separatorów oraz ich przeglądy należy do obowiązków właściciela, w którym używane są separatory. Ich częstotliwość opróżniania oraz czyszczenia powinna zostać wykazana w specjalnym pozwoleniu wodnoprawnym, które zostało wydane dla danego obiektu. Nigdy nie możemy dokonywać czyszczenia separatorów samodzielnie, ponieważ musimy użyć do tego specjalnego sprzętu, a także mieć odpowiednie zezwolenie na wykonywanie takich czynności. Dlatego warto zdecydować się na profesjonalne czyszczenie separatorów we Wrocławiu oferowane przez firmy posiadające odpowiednie zaplecze logistyczne, a także zezwolenia. Będziemy mieli wtedy pewność, że czyszczenie separatorów zostało wykonane zgodnie z prawem i wszystkie odpady zostaną zutylizowane we właściwym miejscu. Po wykonaniu usługi firma czyszcząca separatory wystawi nam odpowiednie dokumenty, w których zawarty jest protokół czyszczenia separatorów, a także kartę, w której zostały przekazane odpady do utylizacji. Możemy zdecydować się na czyszczenie separatora substancji ropopochodnych oraz czyszczenie separatorów tłuszczu.

Jeżeli chodzi o czyszczenie separatorów ropopochodnych, to wykonuje się taką usługę tylko kilka razy w roku. Natomiast w przypadku separatorów tłuszczu musimy regularnie opróżniać taki separator, ponieważ tłuszcz zbiera się co kilka tygodni. Podczas czyszczenia separatora będziemy mieli również wykonane kompletny przegląd techniczny separatora.