You are currently viewing Deklaracje w prawie celnym

Deklaracje w prawie celnym

  • Post author:
  • Post category:Usługi

Zgodnie z prawem celnym należy sporządzać deklarację Intrastat. Dotyczy ona wszystkich osób w tym firmy i przedsiębiorstwa, które zajmują się sprowadzaniem oraz wywożeniem towarów w krajach Unii Europejskiej. Takie deklaracje należy wypełnić zgodnie z instrukcją na stronie internetowej. Jest to oczywiście deklaracja obowiązkowa.

Termin zgłoszenia deklaracji celnej

zgłoszenie intrastatZgodnie z prawem celnym wszystkie osoby, które są płatnikami VAT oraz zajmują się przewożeniem oraz wywożeniem towaru w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej muszą wypełniać deklaracje Intrastat. Głównym zadaniem jakie ma zgłoszenie Intrastat to zebranie danych statystycznych. Dzięki deklaracją przedstawiciele państw członkowskich mają świadomość jakie towary są najczęściej przewożone do ich krajów, a jakie najczęściej wywożone. Na pewno wiele produktów spoza Unii Europejskiej jest przewożonych właśnie do jej granic. Jeśli wywozimy towary do krajów spoza Unii to musimy taką deklaracje również sporządzić. Zarówno do kraju, z którego wywozimy jak i do kraju do którego towar jest przywożony. Przedsiębiorstwo, które nie złożył deklaracji do dziesiątego dnia poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy zostanie ukarane mandatem. Mimo tego, że taka deklaracja ma tylko cel statystyczne to i tak jest ona obowiązkowa.

Handel różnym towarem w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest na porządku dziennym, transport towarów jest rozpowszechniony w całej Europie. Jeśli chcemy przewieść dany towar z Polski do innego kraju musimy wpisać deklarację zarówno do urzędu statystycznego w Polsce jak i zagranicą. Wszystkie te dane muszą być oczywiście zgodnie z prawdą. Wypisane deklaracji jest bardzo łatwe i można to zrobić z instrukcją obsługi zamieszczoną na stronie internetowej.