You are currently viewing Dobre ekspertyzy techniczne

Dobre ekspertyzy techniczne

Pożar jest jednym z zagrożeń, które należy wykluczyć na każdym możliwym poziomie, zwłaszcza w miejscach, gdzie mają przebywać ludzie. Jeśli więc chcemy wybudować budynek firmy lub przystosować już istniejący budynek do warunków sprzyjających bezpiecznej i higienicznej pracy, konieczne jest zamówienie ekspertyzy, która będzie w jasny sposób określała, jakie działania sprzyjać będą bezpieczeństwu.

Zawartość ekspertyzy przeciwpożarowej

ekspertyza ppożEkspertyza, która zostanie wykonana po analizie warunków, jakie gwarantuje określony budynek, zawsze będzie zrealizowana w oparciu o ustalone wcześniej standardy. Oznacza to, że w każdej ekspertyzie będą te same elementy stałe, co pozwala na porównywanie dokumentów różnych budynków, by określić, np. który z nich będzie wymagać od nas największych nakładów finansowych, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Ekspertyza ppoż musi być sporządzona przez specjalistę, który doskonale zna się na zapewnianiu bezpieczeństwa obiektom różnej użyteczności. W każdej ekspertyzie musi znaleźć się bardzo szczegółowa analiza wszystkich cech, jakimi charakteryzuje się dany obiekt. Cechy te muszą być rozpatrzone jako możliwości obiektu w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także ewentualne zagrożenia, którym należy przeciwdziałać. Najczęściej, ekspertyza będzie zawierała również proponowane rozwiązania, które mają na celu ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia.

Aby ekspertyza przeciwpożarowa spełniała wszystkie warunki prawidłowości, musi być skonsultowana i sprawdzona przez dowodzącego miejscowej jednostki straży pożarnej. Tylko dzięki temu będzie mogła stać się dokumentem wykonanym zgodnie z obowiązującym prawem, który może stać się częścią wniosku o dopuszczenie budynku do użytku.