You are currently viewing Fachowa likwidacja niewybuchów

Fachowa likwidacja niewybuchów

Tereny starych jednostek wojskowych najczęściej były całkowicie poddane likwidacji i w chwili przeznaczenia do sprzedaży, nie miały one większości infrastruktury. Jednak mimo to, dość częstym przypadkiem było pominięcie poligonów w procesie likwidacji, przez co często stwarzały one zagrożenie przy jakichkolwiek próbach ich zagospodarowania.

Sprawne rozminowanie terenu powojskowego

usługi saperskiePodczas prac ziemnych przy budowie nowego osiedla natknęliśmy się na pozostałości po starym poligonie, a mianowicie na zakopane w ziemi pociski, które nie zostały zdetonowane po uderzeniu, i na nasze szczęście, nie skończyło się to wypadkiem. Jednak nie mogliśmy zignorować takiego znaleziska, dlatego też zaangażowaliśmy lokalną firmę, prowadzącą usługi saperskie i utylizacyjne, w celu sprawdzenia terenu budowy i przylegającego gruntu w celu znalezienia wszystkich podobnych niewybuchów. Poligon był dość stary, więc istniała możliwość większej ilości niezdetonowanych materiałów wybuchowych, zalegających w ziemi, toteż saperzy najpierw bardzo dokładnie przeczesali teren budowy wykrywaczami metalu i detektorami chemicznymi, które pozwalały na wykrycie materiałów palnych w nawet bardzo niewielkich ilościach. Te niewybuchy, które mogły zostać bezpiecznie usunięte zostały wykopane i przeznaczone do utylizacji. Jednak wiele znalezionych materiałów wybuchowych było w tak złym stanie, iż każda próba ich poruszenia mogła spowodować detonację i stwarzała zagrożenie dla saperów.

Z tego powodu, takie ładunki były neutralizowane na miejscu, najczęściej detonowane, aczkolwiek czasem używano chemicznej substancji, która całkowicie pozbawiała materiał wybuchowy możliwości zapłonu. Po dokładnym i bardzo precyzyjnym wyczyszczeniu terenu budowy, mogliśmy bez przeszkód kontynuować prace.