You are currently viewing Jak rozliczyć projekt unijny?

Jak rozliczyć projekt unijny?

Prowadzenie własnej firmy bywa czasem ciężkie z powodu braku wystarczającej ilości środków. Może nam ich brakować na codzienne funkcjonowanie, albo na konieczny rozwój. Rozwiązaniem wtedy może się okazać dofinansowanie unijne, z którego korzysta mnóstwo firm.

Jakie mogą być projekty unijne?  

rozliczanie projektów unijnychW każdym Urzędzie Wojewódzkim są określone fundusze, z których można otrzymać środki unijne na konkretne cele. Najczęściej środki unijne są wykorzystywane na rozwój istniejących firm, założenie zupełnie nowych, lub są wykorzystywane przez władze miast na jego rozwój. Jeżeli mamy pomysł na firmę, lecz brak nam środków, to dotacja może nam pomóc. Jeżeli sami nie potrafimy, to możemy skorzystać z pomocy firm doradczych, które rozliczanie projektów unijnych traktują bardzo poważnie i znają się sposobie ich realizacji. Aby otrzymać środki pieniężne z funduszów europejskich, trzeba mieć dobry pomysł, biznes plan i rozpisany sposób wydatkowania dotacji. Pomysł na wykorzystanie środków finansowych musi być dobrze uargumentowany i rozliczony do ostatniej złotówki. Projekty unijne są podzielone ze względu na przeznaczenie. Środki maga być wykorzystane na innowacje, badania i rozwój. Jeżeli nie mamy doświadczenie w rozliczaniu projektu, to lepiej to zlecić zewnętrznej firmie specjalizującej się w takich pracach, bo źle rozliczone środki nie dają nam szansy na otrzymanie dotacji unijnych. Wnioski na dofinansowanie konkretnego projektu unijnego, należy składać w wyznaczonych urzędach, albo specjalnych placówkach.

Statystyki pokazują, że około osiemdziesiąt procent złożonych wniosków, kończy się finalizacją i wypłatą środków. Na ich rozliczenie, przedsiębiorcy mają najczęściej rok czasu od momentu ich otrzymania. Firma z dotacją musi działać przynajmniej dwa lata