You are currently viewing Jak wygląda nakaz zapłaty?

Jak wygląda nakaz zapłaty?

 

Szczególnym typem orzeczenia sądowego jest nakaz zapłaty. Sąd wydaje go na posiedzeniu niejawnym, co oznacza – bez udziału stron. Opiera się przy tym na podstawowych przesłankach, w postaci dokumentów, bez szczegółowego badania okoliczności sprawy. Nakaz zapłaty można wydać w trzech możliwych trybach postępowania – upominawczym, nakazowym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym. Co jeszcze warto wiedzieć dostając nakaz zapłaty?

Szczególny rodzaj „wyroku” czy „klauzuli wykonalności”?

nakaz zapłatyW zasadzie nakaz zapłaty jest połączeniem zarówno rodzaju wyroku, czyli merytorycznego rozstrzygnięcia, jak i klauzuli wykonalności, bowiem jest samodzielnym tytułem egzekucyjnym. Wydany nakaz zapłaty trafia do powoda oraz pozwanego, który ma czternaście dni do wniesienia zarzutów – wyrażenia swojego niezadowolenia i powołanie dowodów na obalenie twierdzeń podniesionych przez powoda. Jeżeli pozwany nie zaskarży nakazu zapłaty, to stanowi on samodzielny tytuł wykonawczy i może trafić bezpośrednio do komornika w celu przeprowadzenia egzekucji. Wybór trybu postępowania jest uzależniony od spełnienia określonych w Kodeksie cywilnym przesłanek. Istotne jest to, że nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym będzie jednocześnie obarczony większą liczbą wymogów, ale i trudniejszy do obalenia. W kwestii technicznej warto jeszcze wspomnieć, że pozew w trybie postępowania, kończącym się wydaniem nakazu zapłaty, musi zostać sporządzony na odpowiednim formularzu. Wzór takiego formularza można znaleźć na stronach sądów, e-sądu oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Należy rozważyć wiele kwestii, zastanawiając się nad wniesieniem pozwu, skutkującym wydaniem nakazu zapłaty. Jest to z pewnością łatwy i wygodny sposób na odzyskanie swoich pieniędzy, a co najważniejsze, ze względu na poziom uproszczenia takiego postępowania, jest bardzo szybki.