You are currently viewing Jak znaleźć dobrych pracowników?

Jak znaleźć dobrych pracowników?

Wielu pracodawców zastanawia się nad tym, jak znaleźć dobrych pracowników i czym się kierować przy zatrudnianiu osób. Z pewnością ważne będą kompetencje konkretnych osób, ich wykształcenie, ale także predyspozycje do wykonywania konkretnego zawodu. Dla przykładu – w zawodzie sprzedawcy ważne będą nie tylko umiejętności, ale także miłe usposobienie, cierpliwość.

Sprawne przeprowadzenie rekrutacji i zatrudnienie odpowiednich osób

zatrudnienie pracownika z ukrainyBardzo ważne jest to, aby rekrutacja została przeprowadzona profesjonalnie, przez wyznaczone do tego osoby. Trzeba kierować się pewnymi kryteriami, jak i intuicją. W wielu firmach bardzo ceniona jest przez pracodawców znajomość języków obcych u pracowników. Dlatego zatrudnia się nie tylko Polaków, ale także przedstawiciele innych narodowości. Popularne staje się zatrudnienie pracownika z Ukrainy. Takie osoby znają nierzadko nie tylko język ukraiński, ale także angielski, a przy tym poprawnie posługują się językiem obcym. Nie jest ważna narodowość pracownika, ale jego kompetencje. Podczas rekrutacji warto kandydatom do pracy zadawać pytania dotyczące przebiegu ścieżki kariery, wykształcenia. Może zapytać także jakie cechy cenią u siebie w sposób szczególny, a które uważają za swoje największe wady. Można także zapytać o największy sukces zawodowy. Z pewnością dobrze byłoby także zapytać kandydata do pracy czy chce nam zadać jakieś pytania.

Przy poszukiwaniu pracownika na konkretne stanowisko ważne będzie to, aby znaleźć osobę posiadająca odpowiednie kompetencje, ale także cechy osobowości, które w konkretnej branży są mile widziane. Dobry pracownik to taki, który angażuje się w swoją pracę i stara się należycie wywiązywać z powierzonych zadań. Dobry pracownik stara się pracować zdecydowanie jak najlepiej.