You are currently viewing Konserwator zabytków i stylowy pałac na sprzedaż

Konserwator zabytków i stylowy pałac na sprzedaż

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, to bardzo elitarny kierunek na studia. Choć zaliczany jest do grona nauk humanistycznych, absolutnie w ten sposób nie powinniśmy go definiować. By być naprawdę dobrym konserwatorem należy znać chemię, fizykę, historię sztuki, historię i wiele, wiele innych.

Pałac na sprzedaż i nadzór nad nim

pałac na sprzedażTak naprawdę należy mieć ogromną wiedzę z wielu dziedzin, które wykorzystywane są w pracy konserwatora. Konserwator zajmuje się dziełami zaniedbanymi, ale i tymi, które potrzebują kontroli. Tak naprawdę każdy zabytek, który jest wpisany do rejestru zabytków, podlega nadzorowi konserwatorskiemu. Gdy chcemy wystawić zamek na sprzedaż, musimy być w stałej współpracy z konserwatorem. On ocenia stan naszej budowli, ponownie sporządza notki do karty zabytku, definiuje jej obecną ocenę konserwatorską. Trzeba przyznać, że stylowy pałac na sprzedaż wystawić można, ale trzeba też się liczyć ze stałą kontrolą. Nie ma to na celu zrażania ludzi do sprzedaży, lecz do odpowiedniego traktowania takich rzeczy. Być może nim ktoś by wystawił swoje pałace na sprzedaż, zechciałby wprowadzić jakieś zmiany. A takowych bez pozwolenia konserwatora zarządzać nie można. Ponadto dworki na sprzedaż podlegają bardzo ścisłemu prawu. Jeśli jet to obiekt wpisany na listę zabytków, ludzie mają prawo mieć do tego wgląd. Dlatego nawet jeżeli wystawimy dworek na sprzedaż, kolejny właściciel będzie zobligowany do udostępniania go zainteresowanym. Dlatego konserwator musi wszystko ściśle nadzorować, by wszystkie warunki były spełnianie. Na pewno nie jest to wdzięczne zajęcie. Odkąd rozpoczęłam swoją przygodę w tym zawodzie, stale spotykam się z mało przychylnymi opiniami.

Nikt nie lubi konserwatorów, bo oni “hamują” postęp technologiczny. Tylko czy warto dla kilku nowych anten satelitarnych, niszczyć dziedzictwo naszych przodków?