You are currently viewing Najlepsze osuszacze na budowę

Najlepsze osuszacze na budowę

Utrzymanie prawidłowego poziomu wilgotności w pomieszczeniach przemysłowych, takich jak hangary, magazyny, czy też hale produkcyjne często wiąże się z koniecznością zakupu specjalnie do tego przeznaczonych urządzeń. To bardzo istotne, aby wybrać model urządzenia, którego parametry techniczne będą odpowiednie dla wielkości pomieszczenia oraz jego stopnia zawilgocenia.

Właściwości i cena osuszaczy budowlanych

osuszacz budowlany cenaZadaniem osuszacza powietrza jest możliwie jak najczęstsza wymiana całej kubatury powietrza w danym pomieszczeniu. Dlatego im większe pomieszczenie, tym bardziej wydajny powinien być osuszacz. W zależności od mocy, jaką dysponuje osuszacz budowlany cena urządzenia będzie się wahać od kilku do nawet blisko dwudziestu tysięcy złotych. To niemały wydatek, dlatego zanim przystąpimy do zakupu konkretnego modelu powinniśmy jak najdokładniej określić nasze zapotrzebowanie, poznać wymagane parametry urządzenia, a w razie wątpliwości zasięgnąć porady eksperta. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na warunki, w jakich osuszacz będzie pracował. Osuszacze kondensacyjne gwarantują największą wydajność przy wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza. Adsorpcyjne osuszacze powietrza natomiast najlepiej sprawdzają się podczas pracy w temperaturze od jednego do trzydziestu stopni Celsjusza. Kolejnym bardzo istotnym parametrem jest przepływ powietrza przez urządzenie. Wyrażany w metrach sześciennych na godzinę pozwala nam określić ile razy w ciągu godziny całe powietrze w pomieszczeniu zostanie wymienione. Zużycie prądu to również istotny czynnik, który zależny jest od mocy urządzenia. Determinuje on koszty eksploatacji osuszacza, co ma bezpośredni wpływ na budżet firmy.

Model osuszacza, który jest odpowiednio dobrany pod kątem parametrów technicznych względem charakterystyki pomieszczenia i warunków, w jakich przyjdzie mu pracować zagwarantuje nam maksymalną efektywność. Warto pamiętać, że stosowanie urządzeń o zbyt dużej mocy w stosunku do zapotrzebowania może skutkować nadmiernym wysuszeniem powietrza w pomieszczeniu, co przyniesie równie niepożądane efekty, jak jego zbyt duża wilgotność.