You are currently viewing Prewencja w wykrywaniu usterek rozdzielni elektrycznej

Prewencja w wykrywaniu usterek rozdzielni elektrycznej

Bardzo ważna jest systematyczna kontrola urządzeń elektrycznych oraz rozdzielni, ponieważ kiedy dojdzie do ich przegrzania dochodzi do awarii lub może dojść nawet do pożaru. Dlatego tak ważna jest prewencja w wykrywaniu wszelkich odchyleń od normy. Dzięki kamerze o wysokiej rozdzielczości można precyzyjnie określić, w którym miejscu dochodzi do przegrzania elementów. Szybka reakcja jest tutaj kluczowa.

Istota badań termowizyjnych rozdzielni

badania termowizyjne rozdzielni elektrycznychAby sprawdzić czy urządzenie czy dana rozdzielnia elektryczna działa poprawnie i nie dochodzi w niej do przegrzania elementów, wykonuje się badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych i dzięki nim w porę można wykryć nieprawidłowości. Dzięki wysokiej jakości kamerze sprawdzana jest temperatura poszczególnych elementów. Jeśli dany element ma podwyższoną temperaturę, należy niezwłocznie reagować i rozwiązać problem. Przegrzewanie może być wynikiem uszkodzonych kabli, zbyt dużego przepływu energii elektrycznej czy usterek. Aby nie doszło do poważnych awarii należy przeprowadzać regularnie kontrolujące badania termowizyjne. Skutkiem przegrzania rozdzielni może być nawet pożar. Operator, który wykonuje takie badania musi posiadać szeroką wiedzę na temat badań termowizyjnych, budowy oraz eksploatacji poszczególnych elementów. Osoba taka powinna również mieć szeroki zakres wiedzy, aby poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki.

Niewątpliwą zaletą badania termowizyjnego jest to, że do jego przeprowadzenia nie trzeba wyłączać energii elektrycznej, zatem nie przerywa się pracy urządzeń. Jest to bardzo ważne w przedsiębiorstwach, w których pracują maszyny i ich niedziałanie miałoby wpływ na procesy produkcyjne. Żadne przestoje w firmach nie są wskazane, ponieważ generują koszta oraz opóźniają inne procesy.