You are currently viewing Proces technologiczny w przemyśle

Proces technologiczny w przemyśle

W przemyśle wymagane jest żeby każdy proces zachodził z maksymalnie dużą możliwą sprawnością. Uwarunkowane jest to przez skalę przedsięwzięcia. Nawet niewielkie straty wynikające z produkcji jednostkowych sztuk, w skali przemysłowej będą prowadzić do dużych sumarycznych strat. Przedsiębiorcy często inwestują w usprawnienie zachodzących procesów, w taki sposób żeby były one jak najbardziej opłacalne.

Zastosowanie nowoczesnych metod optymalizacji procesu

stosowanie pary technologicznejCzęsto do tego celu można wykorzystać teoretyczny odpad, który powstaje w wyniku produkcji danego wyrobu. Przykładem tego typu działań może być stosowanie pary technologicznej. Zabieg ten jest bardzo popularny w zakładach przemysłowych. Para technologiczna, która powstaje w wyniku ogrzewania wody do wysokich temperatur może być wykorzystana na różne sposoby. Jednym z najbardziej popularnych sposobów jest zasilanie parą wodną turbin, których obrót następnie jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Innym sposobem jest ogrzewanie przez parę wodną zbiorników z wodą a następnie transport ciepła do sieci ciepłowniczej. Parę technologiczną można również wykorzystać do potrzeb własnych zakładu. Może ona na przykład podgrzewać wodę użytkową, która jest wykorzystywana na cele komunalne w zakładzie. Warto zaznaczyć, że możliwym jest łączenie różnych wcześniej opisanych przykładów w jedną całość. Przykładowo jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej jest nazywane kogeneracją.

Jest to proces, który bardzo często jest wykorzystywany w elektrociepłowniach różnego typu. W zakładach przemysłowych może on zachodzić na mniejszą skalę, jednak przy odpowiednio dobranych podzespołach może przynieść spore oszczędności a nawet zyski. W okresie jesienno-zimowym para technologiczna może być wykorzystywana do podgrzewania wody, która z kolei ogrzewa zakład.