You are currently viewing Program liczący czas pracy

Program liczący czas pracy

W zakładach pracy coraz częściej pojawiają się czytniki, tak zwane rejestratory czasu pracy. Pracodawca posiada wówczas wiedzę o obecnościach i nieobecnościach pracowników, czy również wcześniejszych wyjściach, jak i spóźnieniach swoich pracowników.

Kontrola czasu pracy

program do obliczania czasu pracyCzytniki, które zazwyczaj znajdują się przed wejściem zakładu pracy, czyli tak zwane rejestratory czasu pracy są urządzeniem bardzo przydatnym. Używając kart pracodawca ma możliwość sprawdzenia danego pracownika. Mając rejestratory czasu pracy w pakiecie automatycznie jest program do obliczania czasu pracy. Oprócz kontroli pracowników program do obliczania czasu pracy posiada wiele zalet. Najważniejszą jest oszczędność czasu pracy, ponieważ nie trzeba liczyć ręcznie wszystkich godzin przepracowanych przez pracownika, sprawdzając listę obecności, wszystkie wnioski urlopowe i tym podobne. Następną ważną zaletą jest unikniecie papierologii w biurze. Program sam na podstawie rejestratora czasu pracy wylicza przepracowane godziny przez pracowników, może naliczyć wynagrodzenie do czasu pracy. Przydatne to jest szczególnie gdy pracownicy mają nienormowany czas pracy, a wynagrodzenie w głównej mierze zależy od ilości godzin przepracowanych w danym miesiącu przez pracownika. Program do obliczania czasu pracy, który jest połączony z rejestratorem czasu jest szczególnie przydatny, jeśli dany zakład pracy zatrudnia bardzo dużą ilość pracowników. Jest to wówczas bardzo dobre rozwiązanie.

Program do przeliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy jest bardzo popularny. Coraz więcej pracodawców decyduje się na zamontowanie u siebie w zakładzie rejestratorów wejść i wyjść pracowników, a także wraz z rejestratorem zainstalowanie programu zliczającego godziny.