You are currently viewing Rezultaty nawadniania podkoronowego

Rezultaty nawadniania podkoronowego

Chcąc rzeczywiście czerpać korzyści z wykorzystywania przestrzeni odsadzenie różnych drzew lub innych roślin nie można pozostawać znanym na zmienne warunki atmosferyczne. Potrzeby roślin takich jak drzewa owocowe i tym podobne pozostają przecież nadal takie same. Nawodniać podkoronowo można oczywiście po montażu właściwej instalacji.

Garść informacji o nawadnianiu podkolanowym

nawadnianie podkoronowePodstawowe konsekwencje właściwego podawania wody roślinom kojarzone są przede wszystkim z lepszym wzrostem i większymi owocami. Jest to jednak w rzeczywistości zdecydowane uproszczenie tego ważnego zagadnienia. Trzeba koniecznie nauczyć się rozróżniać metody nawadniania i to, że mogą być one stworzone z myślą o konkretnych miejscach. Nawadnianie podkoronowe pasuje idealnie do podawania wody drzewom w sadach, ponieważ jak sama nazwa wskazuje Chodzi tutaj o metodę nawadniania związaną z montażem konkretnych elementów pod koronami drzew. Przy nawodnieniu w ten sposób można skutecznie uniknąć polewania liści drzew. Przy wysokich temperaturach otoczenia to ważne dla ich bezpieczeństwa. Zamiast tego woda z podwieszonych zraszaczy trafia prosto na glebę i to bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebna. Zraszacze będące ważną częścią takiej instalacji nawadniania można ustawić tak, żeby rzeczywiście nawadniać przestrzeń, na której mogą znajdować się systemy korzeniowe konkretnych drzew i krzewów. Są to systemy podatne na różne potrzebne modyfikacje.

Pozostałe skutki związane z takim nawadnianiem będą oczywiste, ponieważ przekłada się to na lepszą jakość i większą ilość zbieranych z takiej przestrzeni owoców. Nawadniać pod koronami drzew można przez wiele sezonów. Jest to skuteczny sposób ochrony elementów takich instalacji przed zwierzętami i trudnymi warunkami.