You are currently viewing Stetoskop (słuchawki lekarskie, fonendoskop)

Stetoskop (słuchawki lekarskie, fonendoskop)

Przyrząd diagnostyczny jakim jest stetoskop (fonendoskop) służy do osłuchiwania pacjenta, głównie jego serca, klatki piersiowej i jamy brzusznej. Większość nowoczesnych stetoskopów jest dwuuszna, to znaczy, że instrument przeznaczony jest do użytku w obu uszach. Stetoskop używany jest głównie do wykrywania szmerów serca, nieregularnych rytmów lub nieprawidłowych dźwięków serca.

Stetoskop (fonendoskop) – podstawowy przyrząd diagnostyczny

Służy on również do słuchania dźwięku powietrza poruszającego się przez płuca w celu wykrycia nieprawidłowości w przewodach powietrznych i workach znajdujących się w ścianach płuc. Pierwsze stetoskopy elektroniczne (jak na przykład popularny stetoskop littmann) pojawiły się już w latach 90. XIX wieku. W 1902 roku Albert Abrams opracował stetoskop, dzięki któremu był w stanie wzmocnić dźwięki wydawane przez serce. Poprzez stopniowe wprowadzanie oporu do obwodu mógł wyeliminować niektóre dźwięki, rozróżniając w ten sposób ruchy mięśni i zastawek serca. Podstawowa forma stetoskopu dwuusznego pozostała praktycznie niezmieniona od początku XX wieku. Dokonano znacznego postępu w zakresie rodzaju stosowanych materiałów – dostępne stały się tworzywa sztuczne, takie jak polichlorek winylu i bakelit. Udoskonalono procesy produkcyjne, które zwiększają hermetyczność i elastyczność stetoskopu.

Usprawniono też produkcję na dużą skalę, dzięki czemu lekarze mogą zaopatrywać się w wystarczającą ilość stetoskopów z szerokiej oferty, a konsumenci mają możliwość kupić stetoskopy do użytku domowego. Konserwacja i właściwe użytkowanie stetoskopu jest tak samo ważne jak jakość wykonania. Stetoskop powinien być okresowo kontrolowany pod kątem wycieków powietrza oraz uszkodzonych części, które mogą wymagać wymiany.

Więcej informacji znajdziesz na www.glowackivet.pl!