You are currently viewing Technologia płaszczy ochronnych izolacji

Technologia płaszczy ochronnych izolacji

Jak sama nazwa wskazuje płaszcz ochronny stanowi ochronę właściwej izolacji, najczęściej wykonanej z materiałów o małej odporności na działania warunków zewnętrznych takich jak: temperatura, wilgoć uszkodzenia mechaniczne i inne. Przy realizacji prac izolacyjnych w zależności od występujących niekorzystnych oddziaływań środowiska na izolacje dobiera się rodzaj płaszcza ochronnego.

Montaż płaszcza ochronnego

płaszcze ochronne izolacjiStosowane w praktyce płaszcze ochronne izolacji wymagają od ekipy, której powierzone jest takie zadanie nie małej wiedzy profesjonalnej oraz doświadczenia w realizacji podobnych zadań. Zarówno znajomość istniejących technologii w tym zakresie oraz odpowiednie dobieranie materiałów, narzędzi  i sprzętu do izolacji termicznych w budynkach wymaga specjalistycznej wiedzy. A samo wykonywanie izolacji termicznych elementów sieci  i urządzeń np. ciepłowniczych, izolacji termicznych kotłów, turbin  i pieców przemysłowych , wykonywanie izolacji zimnochronnych rurociągów i komór chłodniczych , dobieranie materiałów, narzędzi  i sprzętu do izolacji termicznych , także przy technologii wykonywania izolacji termicznych dociepleń budynków podnoszą wysoko poprzeczkę wiedzy i niezbędnego doświadczenia od ekip realizujących tego typu zadania. Toteż w celu nasycenia zespołów montażowych profesjonalną wiedzą, producenci grup towarowych mających zastosowanie przy realizacji izolacji i jej ochrony, organizują dla nich seminaria, kursy itp., gdzie inżynierowie projektujący powierzchnie izolacyjne dzielą się wiedzą z ekipami montażowymi.

Wynikiem takich profilowanych sympozjów i szkoleń jest lepsza znajomość przez ekipy monterskie materiałów i sposobów ich montażu, izolacji właściwej oraz jej zabezpieczania płaszczami ochronnymi izolacji w każdych możliwych warunkach i okolicznościach. Ponoszenie kwalifikacji przez ekipy realizujące systemy izolacji jest niezbędne i ma charakter stały, tym bardziej że pojawiające się co pewien czas w tym obszarze nowe technologie oraz materiały kompozytowe, niejako wymuszają zapoznanie się z nimi.