You are currently viewing Wałki i płyty PTFE

Wałki i płyty PTFE

Poszukując jak najlepszych materiałów konstrukcyjnych człowiek zwrócił uwagę na tworzywa sztuczne. Jednym z nich jest teflon PTFE, który przyczynił się do zrewolucjonizowania bardzo wielu gałęzi przemysłu. Dzięki swojej wytrzymałości, odporności oraz innym zaletom jest podporą działalności większości branż.

Cenne właściwości teflonu PTFE

płyty ptfe teflonoweProces polimeryzacji tetrafluoroetylenu jest środkiem do uzyskania teflonu PTFE, który jest jednym z najlepszych materiałów konstrukcyjnych zdolnym pracować w ekstremalnych warunkach. Teflon jest materiałem drogim dlatego jest dostarczany do odbiorców w formie gotowych formatek. Są to walce oraz płyty PTFE teflonowe o różnych średnicach, szerokościach i grubościach. Klient dopasowuje wielkość formatki do własnych potrzeb co pozwala minimalizować wydatki i starty materiałowe. Zaletą teflonu PTFE jest możliwość obróbki wszystkimi znanymi technikami nie wymagającymi specjalnych urządzeń. Teflon mimo swoich świetnych właściwości jest produkowany również z pewnymi domieszkami poprawiającymi jego uniwersalne zastosowania. Najpowszechniej jako dodatki stosuje się włókno szklane, węglowe, molibden, grafit i brąz. To co zwróciło szczególną uwagę przemysłu na teflon to jego odporność na niskie i wysokie temperatury. Detale konstrukcyjne wytwarzane z teflonu PTFE pracują w temperaturach od -200 do +260 stopni co jest nieosiągalnymi granicami dla innych materiałów. Teflon posiada wybitne właściwości ślizgowe ograniczające tarcie. Przemysł chemiczny i wydobywczy oraz wiele innych branż cenią ten materiał za odporność na działanie rozpuszczalników i stężonych kwasów. Teflon jest materiałem obojętnym fizjologicznie oraz posiada wybitne właściwości dielektryczne. 

Teflon PTFE jest polimerem stosowanym szeroko w wielu gałęziach produkcji. Zwykle jest kojarzony z dobrymi naczyniami kuchennymi ale jest to surowiec bez, którego trudno sobie wyobrazić branżę chemiczną, motoryzacyjną,, narzędziową, zbrojeniową, a także kosmiczną. To również bardzo ceniony materiał w elektronice i elektryce.