You are currently viewing Wykonywanie pomiarów drgań

Wykonywanie pomiarów drgań

W określaniu właściwości substancji znaczenie mają nie tylko cechy chemiczne, ale także właściwości fizyczne. Wśród nich istotne jest określenie stanu skupienia, przewodnictwa elektrycznego, czy przewodnictwa cieplnego. Ważne jest także aby zmierzyć podatność na drgania. Są one cechą nie tylko substancji ale także środowiska.

Zastosowanie pomiarów drgań

pomiary drgańDrgania i wibracje są właściwością materii, wyrażającą ich elastyczność oraz ściśliwość. Im cząsteczki substancji są bliżej siebie, tym drgania mechaniczne oraz wibracje przekazywane są między nimi szybciej. Jest to bardzo istotne w określaniu odległości atomów oraz cząsteczek między sobą. Wyraża to gęstość substancji, która jest jedną z właściwości fizycznych materii oraz środowiska. Pomiary drgań mechanicznych wykonywane są za pomocą wibrometrów oraz przetworników drgań, które najczęściej są piezoelektryczne i przetwarzają one mechaniczne drgania na sygnał elektryczny o proporcjonalnych falach. Drgania są mierzone za pomocą specjalnych mierników, następnie przekazywane do urządzenia, które przetwarzając je na energię elektryczną, wyliczają wartość liczbową określającą drgania i wibracje mechaniczne, na które podatna jest badana substancja. Na tej podstawie można wyliczyć podatność substancji na złamania, zgięcia oraz pęknięcia. Pozwala to na określenie jakości substancji, z której wykonany jest konkretny przedmiot.

W określaniu cech substancji, ważne jest określenie właściwości nie tylko chemicznych, ale także fizycznych. Wśród nich jedną z najważniejszych cech jest podatność na drgania, która określa wytrzymałość substancji na złamania, pęknięcia i deformacje. Świadczy także o elastyczności i gęstości substancji, a także o odległości atomów w cząsteczce i odległości cząsteczek w całej substancji.