You are currently viewing Wypadek w Niemczech na autostradzie

Wypadek w Niemczech na autostradzie

 

Tempo życia skłania nas do ciągłego polepszania, usprawniania infrastruktury wokół nas. Zwróćmy uwagę na to, że w przeszłości większość dróg prowadziła przez centra miast, podczas gdy dziś odchodzi się od tej tendencji. Teraźniejszość wymaga od nas unikania terenów zabudowanych, jeżeli mówimy o drogach szybkiego ruchu, autostradach, gdzie może dojść do wypadku.

Wypadki w Niemczech na autostradzie skutkiem braku ograniczenia prędkości?

wypadek w niemczech na autostradzieWiększość dużych miast posiada obwodnice, aby bez trudu móc się w szybki sposób przemieścić. Osiąga się dużo większe prędkości niż na drogach krajowych. Częstokroć jest to powodem kolizji. Wypadek w Niemczech na autostradzie wydaje się być bardziej prawdopodobny niż w Polsce biorąc pod uwagę brak limitów prędkości na niektórych odcinkach u naszych zachodnich sąsiadów. Czy zgodzicie się Państwo z tą tezą? Zdania wydają się być podzielone, bowiem wielu twierdzi, że dostosowanie prędkości na drodze zależy od indywidualnych cech osobowych. Mówiąc inaczej, nie każda osoba, która uczestniczy w ruchu drogowym na autostradzie bez ograniczeń prędkości jazdy będzie nadużywała tego przywileju. Każda osoba posiadająca prawo jazdy została przeszkolona z zakresu bezpiecznego poruszania się na drodze. Rozpatrując problem z przeciwnej strony, nawet z ograniczeniami prędkości jesteśmy w stanie poruszać się po jezdni szybciej. W każdym razie pewnym jest, że brak ograniczeń prędkości może stwarzać zachętę do osób o brawurowych tendencjach na autostradzie.

Wygląda na to, że nie ma złotego środka i że w każdym systemie znajduje się jakaś wada, natomiast pewnym jest, że jeżdżąc rozważnie nic nam nie grozi. Gdyby wszyscy kierowcy prowadzili pojazdy w sposób rozważny, to wypadków drogowych byłoby znacznie mniej.