You are currently viewing Zademonstrowanie możliwości dronów

Zademonstrowanie możliwości dronów

Demonstracje i pokazy bezzałogowych pojazdów latających, zwłaszcza te które łączone są z zawodami lub konkurencjami akrobatycznymi należą do bardzo popularnych eventów. Od niedawna, jednak, pokazy z udziałem dronów specjalistycznych zyskują równie duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród potencjalnych nabywców.

Pokazy dronów wyspecjalizowanych

drony pokazOd standardowych pokazów, demonstracje specjalistycznych maszyn różniły się przede wszystkim rodzajem samych dronów. Zamiast maszyn wyczynowych czy rekreacyjnych, udział w nich brały przede wszystkim obserwacyjne i transportowe drony Pokaz zazwyczaj skupiał się na ich możliwościach, oraz na funkcjach jakie posiadały. Demonstracja zautomatyzowanego drona transportowego mogła polegać na precyzyjnym przestawieniu ładunku na wyznaczone miejsce z użyciem lotu całkowicie zaprogramowanego, bez udziału operatora, lub też na wykonywaniu zadań autonomicznych. Jedną z najczęściej demonstrowanych funkcji było zdalne mapowanie terenu oraz wykonywanie zdjęć najwyższej jakości, które mogły później być wykorzystane w celach zawodowych. Na takich pokazach można również zobaczyć maszyny najbardziej zaawansowane technologicznie, w tym i zdalnie sterowane pojazdy wyposażone w wysięgniki, umożliwiające nie tylko przenoszenie towaru ale również wykonywanie prostych czynności i napraw.

Pokazy te zazwyczaj gromadzą wielu miłośników technologii i są również dobrym miejscem by poznać możliwości zaawansowanych dronów, znajdujących coraz więcej nabywców wśród dużych firm, chcących unowocześnić usługi. Prowadzone są najczęściej jako część większych imprez, aczkolwiek mnóstwo drużyn i entuzjastów organizuje takowe pokazy samodzielnie, jako osobny event skierowany dla wszystkich entuzjastów zdalnie sterowanych pojazdów latających.