You are currently viewing Założenie Gewerby na terenie Niemiec

Założenie Gewerby na terenie Niemiec

Działalność gospodarcza na terenie Niemiec prowadzona przez obywateli naszego kraju to coraz częstszy przypadek. Wynika to z możliwości jakie daje nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej. Prowadzenie biznesu w Niemczech przynosi większe dochody niż prowadzenie podobnej działalności w Polsce i to jest głównym motywem do jej zakładania.

Koszty prowadzenia Gewerby na terenie Niemiec

ile kosztuje prowadzenie firmy w niemczechUnijna dyrektywa o swobodnym przepływie osób i usług umożliwiła obywatelom polskim swobodne zatrudnianie się w m.in. w Niemczech oraz podejmowanie samozatrudnienia poprzez zakładanie własnych firm. Wszystko odbywa się na zasadach uproszczonych, identycznych jakie dotyczą obywateli Niemiec. Polacy coraz częściej zakładają firmy w Niemczech licząc na zwiększenie swoich dochodów. Podczas podejmowania decyzji o własnym biznesie rodzi się pytanie ile kosztuje prowadzenie firmy w Niemczech i jakie są główne czynniki generujące koszty. Wszystko zależ w tym przypadku od profilu działalności, posiadania niezbędnych koncesji, wysokości dochodu oraz od tego czy zdecydujemy się i w jakim stopniu na udział firmy doradczej w prowadzeniu naszego biznesu. Samo założenie Gewerby to koszt w przedziale od 30 do 60 euro, a różnice zależą od tego w jakim landzie złożymy wniosek do Gewerbeamt. Następny stały koszt może powstać jeśli profil działalności wymusi przynależność do izby rzemieślniczej. Będzie to wymagało uiszczania składek. Chyba, że dochód firmy nie przekroczy w pierwszym roku 5200 euro lub 2500 euro w ciągu kolejnych dwóch lat.

Decyzja o skorzystaniu z usług firm zewnętrznych do prowadzenia chociażby księgowości może generować różne koszty i wymaga to indywidualnego sprawdzenia. Należy pamiętać, że posiadacz własnego biznesu w Niemczech zobowiązany jest do płacenia składek miesięcznych na ubezpieczenie zdrowotne.